Kosiv -  Szczecin      +38 068 37 55 900     +38 09928 96 454     +38 098 31 68 016

Kosiv 15:30
Kołomyja 16:30
Iwano-Frankiwsk 18:30
Rohatin 19:20
Lwów 21:00
Lublin 01:40
Warszawa 05:10
Łódź 07:40
Poznań
10:30
Gorzów Wielkopolski 11:50
Szczecin 13:10
 

Verhovina - Wrocław       +38 068 454 58 26     +38 068 454 58 24

Werchowina 16:00
Kosiv 18:00
Kolomiya 19:05
Iwano-Frankiwsk 20:20
Rohatyn 21:30
Lwow 22:30
Lwów  23:00
Rzeszów 02:05
Kraków 04:35
Katowice 06:05
Wrocław 09:00
 

 

Błąd

Ок
Skasowanie
Ок